Erfcoach

Woon jij op een erf? En denk je wel eens na over hoe het verder moet, of kan? De ErfCoach denkt graag met je mee. Over jouw wensen. Over jouw kansen en mogelijkheden. Over te zetten stappen vanaf plan tot de uitvoering. Over wie en wat je verder kan brengen. We bieden je graag perspectief voor de toekomst: uitzicht voor jou en je erf.

Onze werkwijze
De ErfCoach biedt erfeigenaren de mogelijkheid om kosteloos en vrijblijvend in gesprek te gaan. Wij kunnen met je praten over de opgaves en vraagstukken voor jou en je erf. Wij opereren onafhankelijk, altijd in vertrouwen en in anonimiteit en zijn een sparringpartner die kijkt naar jouw wensen en de mogelijkheden op je erf, helpt met het maken van keuzes en het zetten van de volgende stap. Daarbij verbinden we je met de juiste personen of instanties. Ook hebben we zicht op regelgeving, (financiële) regelingen en subsidies. We nemen niet de regie van je over, maar houden wel een spiegel voor zodat het jouw eigen plan wordt. Deze inzichten geven je overzicht en bieden rust. En uiteindelijk weer uitzicht.

Je kunt ons bereiken door ons te bellen, mailen of door het contactformulier in te vullen.

Achtergrond
ErfCoaches zijn onderdeel van het project “Toekomstgerichte Erven” van de provincie Overijssel. Hier hebben alle gemeenten in Overijssel zich aan geconformeerd. Doel van het project is om erfeigenaren te ondersteunen bij de soms complexe vraagstukken die op hen afkomen om hen daarnaast te stimuleren hun erf te verduurzamen, te verbeteren en toekomstbestendig te maken.

Hiervoor heeft de provincie 12 ErfCoaches aangesteld die werkzaam zijn over alle gemeenten in Overijssel. De website ErfCoach.com is in het leven geroepen om de ErfCoaches die werkzaam zijn in meerdere gemeenten in Twente onder de aandacht te brengen. Deze ErfCoaches vervullen hun opdracht voor de Provincie vanuit Eeckhof  en Stawel.

Thema’s waarover we met je mee kunnen denken: 

Partners van ErfCoach

Stuur een bericht

Mailen of bellen kan ook: info@erfcoach.com of  0547 – 700 221