ErfCoach: “Ook agrariër mét opvolger heeft vragen over de toekomst”

ErfCoach helpt met maken plannen melkveehouderij “We waren ervan uitgegaan dat we geen opvolger hadden”, vertelt Nahtasja Meijer uit Agelo al terugblikkend op de tijd voordat ze in gesprek ging met een ErfCoach. “We werkten met veel plezier op de boerderij. Als je weet dat er geen opvolger is, ben je meer bezig met het …

ErfCoach denkt ook in 2021 mee met erfeigenaren!

ErfCoaches worden sinds medio 2019 ingezet in vele gemeenten in Overijssel vanuit het provinciale project Toekomstgericht Erven. Al vele erfeigenaren hebben inmiddels stappen gezet die ze anders niet zouden hebben ondernomen. Door de goede resultaten en bewegingen die hierdoor op gang gebracht worden om het platteland leefbaar te houden, heeft de provincie besloten dat de …

Stuur een bericht

Mailen of bellen kan ook: info@erfcoach.com of  0547 – 700 221