ErfCoach denkt ook in 2021 mee met erfeigenaren!

ErfCoaches worden sinds medio 2019 ingezet in vele gemeenten in Overijssel vanuit het provinciale project Toekomstgericht Erven. Al vele erfeigenaren hebben inmiddels stappen gezet die ze anders niet zouden hebben ondernomen. Door de goede resultaten en bewegingen die hierdoor op gang gebracht worden om het platteland leefbaar te houden, heeft de provincie besloten dat de …

Stuur een bericht

Mailen of bellen kan ook: info@erfcoach.com of  0547 – 700 221