Tom
Jannink

ErfCoach

Gerrit
Meutstege

ErfCoach

Neeltje Bleumink

Neeltje
Bleumink

ErfCoach

Ursula
Hesselink

ErfCoach

Martine van
Burgsteden

ErfCoach

Marloes
Nijland

ErfCoach

Tom Jannink

Tom Jannink

Ik ben woonachtig en werkzaam in Bentelo. In 2006 ben ik, na mijn studies aan de Hogere Agrarische School Larenstein en Wageningen Universiteit, mijn eigen adviesbureau gestart, Eeckhof. Wij begeleiden hierbij vele processen ter bevordering van de leefbaarheid op het platteland.

Als verbinder ben ik erg betrokken bij vele projecten gericht op de toekomst en kies altijd voor een mensgerichte aanpak, gekoppeld aan een resultaatgerichte en praktische werkwijze. Ik vind uitdaging in dorpsprocessen, burgerinitiatieven en dorps- en plattelandsontwikkeling en zie altijd en overal nieuwe kansen en mogelijkheden.

Sinds een aantal jaren voeren we in de gemeenten Tubbergen, Dinkelland, Losser, Oldenzaal, Haaksbergen, Borne en Hengelo vanuit Eeckhof ook de functie van ErfCoach uit met een aantal collega’s. Ik ben bij veel erfeigenaren ook betrokken bij de planvorming rondom beleidsregels als Rood voor Rood, Vrijkomende Agrarische Bebouwing en Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving.

Telefoonnummer: 06 10 41 94 91

Tom is aanspreekpunt voor de gemeente Borne en Haaksbergen.

Gerrit Meutstege

Al ruim 20 jaar werk ik voor Stawel, de Stichting Duurzame Plattelandsontwikkeling in Enschede. Geboren en getogen op een boerderij in Ambt Delden en daarna jaren lang werkzaam geweest in de rundveeverbetering. In 1999 ben ik begonnen met mijn werk als consulent bij Stawel. Door de gemeente Enschede wordt Stawel gezien als de vertegenwoordiger van het landelijk gebied. Als consulent geef ik al jaren advies aan de keukentafel. En dat in de breedste zin van het woord. Dan gaat het om bedrijfsverplaatsing, bedrijfsontwikkeling, beëindiging, maar ook om groene projecten op gebied van landschapsbeheer en agrarisch natuurbeheer. Daarnaast heb ik de laatste jaren ook veel kennis vergaard op het gebied van energietransitie.

Gemeente Enschede zet Stawel graag in als het gaat om nieuw beleid voor het buitengebied. Voorbeelden daarvan zijn de nieuwe bestemmingsplannen voor het buitengebied en nieuwe beleidskaders zoals de Gids Buitenkans. Ook ben ik namens Stawel betrokken bij het proces van de Visie Landelijk Gebied.

Telefoonnummer: 06 51 37 25 88

Gerrit is aanspreekpunt voor de gemeente Enschede.

Gerrit Meutstege
Neeltje Bleumink

Neeltje Bleumink

Geboren en getogen op een erf in het kerkdorp St. Isidorushoeve, Gemeente Haaksbergen.

Ik heb Dier- en Veehouderij gestudeerd aan de Hogere Agrarische School van Hall/Larenstein met als afstudeerrichting Agrarisch Vastgoedmanagement en Rentmeesterij. Aansluitend hierop heb ik nog de deeltijd opleiding landschapsinrichting gevolgd, eveneens aan de Hogere Agrarische School van Hall/Larenstein.

Na mijn studie Dier- en Veehouderij ben ik aan de slag gegaan als landschapsadviseur bij een landschapsadvies- en onderhoudsbedrijf in Rossum. Aansluitend hierop heb ik 4 jaar gewerkt bij een groenaannemer op het gebied van tuin en landschap, eveneens als landschapsadviseur.

Sinds 2017 werkzaam als Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling bij Eeckhof, vanuit deze functie bied ik ondersteuning bij diensten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en planvorming. En sinds januari 2019 betrokken bij het project ErfCoach Noordoost Twente.

Gedurende mijn loopbaan heb ik vaak aan de keukentafel gezeten bij agrariërs en erfeigenaren. Ik ben praktisch ingesteld en heb een goed empathisch vermogen. Ik werk gestructureerd en gepassioneerd aan nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied en voel als bewoner van het buitengebied een sterke verbinding met het behoud, versterking en de ontwikkeling hiervan.

Telefoonnummer: 06 13 45 62 73

Neeltje is aanspreekpunt voor de gemeente Tubbergen, Dinkelland, Hengelo, Losser en Oldenzaal.

Ursula Hesselink

Al op zeer jonge leeftijd is het boerenleven mijn passie geworden. Het leven en werken met de dieren en de gewassen is me op de boerderij in ons gezin met de paplepel in gegoten. Het was dan ook niet verwonderlijk dat ik de landbouwschool ging volgen en daarna jaren met veel plezier bij de agrarische bedrijfsverzorging heb gewerkt.
Naast al het mooie van een boerenbedrijf  kreeg ik ook te maken met ziekte, problemen met bedrijfsovername, regelgeving die het boeren er niet altijd leuker op maakte en tal van andere problemen. Ik vond dat ik daar iets mee moest doen.
Toen mijn man en ik vonden dat onze kinderen groot genoeg waren, heb ik de opleiding ‘Social Work’ op het Saxion te Enschede gevolgd. Van daaruit ben ik op zoek gegaan naar maatschappelijke hulpverlening in de agrarische sector. Het bleek dat er maar een handje vol professionals waren met een agrarische achtergrond. Deze agrarische achtergrond maakt het makkelijker om je in te leven in de situatie van de boer en daardoor begrip te hebben voor die situatie.
Naast het werk op een zorgboerderij, waar we werken met jong volwassenen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblematiek, mag ik ook agrariërs coachen.
Ik ben dan ook erg blij dat ik vanuit Eeckhof als ErfCoach met professionals in een team mag samenwerken, om zodoende via de agrariër bij te kunnen dragen aan een gezonder en sterker agrarisch milieu.

Telefoonnummer: 06 38 39 08 16

Fotograaf Marieke Dijkhof (210 van 241) (Large)2
Martine van Burgsteden

Martine van Burgsteden

Een leefbare omgeving, en dan specifiek op het platteland, daar ga ik als boerendochter voor. En daarbij zijn erfeigenaren natuurlijk essentieel. Het buitengebied en de unieke en dynamische agrarische sector wordt steeds geconfronteerd met nieuwe uitdagingen op vele gebieden. Ik vind het belangrijk dat de ondernemers en erfeigenaren, die zorgen voor onze voedselvoorziening en zorg dragen voor ons buitengebied, gewaardeerd en erkent worden. En gestimuleerd en begeleid worden in hun ondernemerschap bij de (soms moeilijke) te maken keuzes. Na mijn studie in Wageningen ben ik altijd in de agrarische sector werkzaam geweest. Eerst in de voerwereld, vervolgens bij een financiële instelling en nu bij een adviesbureau voor een leefbare omgeving: Eeckhof. Ik lever van hieruit graag – samen met andere professionals – mijn bijdrage om erfeigenaren te helpen met de te nemen stappen. Dat doen we door te sparren, spiegels voor te houden, scenario-analyses te maken en de juiste contacten en mogelijke regelingen aan te dragen. Dat kan gaan om hele praktische zaken, maar ook bij persoonlijke kwesties. Zodoende werken we toe naar een toekomstbestendigde situatie waarbij de erfeigenaar zelf aan het stuur blijft. Het is mooi om samen te blijven denken in kansen en mogelijkheden op een heel breed vlak. Als ErfCoach is het geven van nieuwe inzichten en daarmee uitzicht creëren op de toekomst keer op keer weer waardevol om te doen. 

Telefoonnummer: 06 19 28 31 42

Marloes Nijland

Geboren en getogen op een melkveebedrijf in Beckum en momenteel ben ik woonachting in Bentelo. Ik heb Ruimtelijke Ordening en Planologie gestudeerd aan de Saxion Hogeschool. Na mijn studie ben ik als planoloog aan de slag gegaan bij Royal HaskoningDHV. Vervolgens heb ik een aantal jaar als omgevingsmanager bij Raedthuys Pure Energie gewerkt.

Inmiddels ben ik sinds maart 2019 werkzaam als Adviseur Ruimtelijke ontwikkeling en Participatie bij Eeckhof. Vanuit deze functie adviseer en begeleid ik vooral erfeigenaren op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en planvorming. Ik heb hierdoor veel te maken met de planvorming rondom beleidsregels als Rood voor Rood, Vrijkomende Agrarische bebouwing en Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving. Vanuit deze achtergrond lever ik graag een bijdrage aan de ontwikkelingen in het buitengebied. Ik ben een sparringpartner voor de erfeigenaar en weet verbindingen te leggen met passende kennispartners, overheden en regelingen om de gewenste stappen te kunnen zetten voor de toekomst.

Telefoonnummer: 06 17 00 00 85

Marloes Nijland

Stuur een bericht

Mailen of bellen kan ook: info@erfcoach.com of  0547 – 700 221