ErfCoach denkt ook in 2021 mee met erfeigenaren!

ErfCoach

ErfCoaches worden sinds medio 2019 ingezet in vele gemeenten in Overijssel vanuit het provinciale project Toekomstgericht Erven. Al vele erfeigenaren hebben inmiddels stappen gezet die ze anders niet zouden hebben ondernomen. Door de goede resultaten en bewegingen die hierdoor op gang gebracht worden om het platteland leefbaar te houden, heeft de provincie besloten dat de ErfCoaches ook in 2021 inzetbaar zijn voor erfeigenaren. Dus ook in 2021 denkt de Erfcoach met u mee.

Toegevoegde waarde van de ErfCoach

Een ErfCoach biedt erfeigenaren de mogelijkheid om gratis en vrijblijvend in gesprek te gaan. Zij gaan in gesprek over de opgaves die spelen op een erf. Voor de ene eigenaar gaat het om bedrijfsbeëindiging terwijl bij een ander erf juist vragen zijn over het toekomstbestendig maken van het bedrijf. “We krijgen aan het einde van de keukentafelgesprekken vaak de opmerking dat we écht van toegevoegde waarde zijn geweest. Een gesprek wordt aangevraagd voor een specifieke vraag, vaak van praktische aard, zoals welke ruimtelijke mogelijkheden er zijn.

Onafhankelijke sparringspartner

De gesprekken zijn zo open, dat er nog veel meer op tafel wordt gelegd. Het is dan erg waardevol om te zien dat we deuren openen waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan!”, aldus ErfCoach Neeltje Bleumink, . “We opereren onafhankelijk en altijd in vertrouwen en in anonimiteit. We zijn een sparringpartner die kijkt naar de mogelijkheden op een erf, helpt met het maken van keuzes, het zetten van de volgende stap en weten hoe je de verschillende regelingen en subsidies kunt inzetten. Zo kunnen we bijvoorbeeld de subsidieregeling ‘Advies bij Vrijkomende Agrarische Bebouwing’ inzetten voor een extra zetje. We nemen niet de regie over, maar houden wel een spiegel voor. Deze inzichten geven overzicht en bieden rust. En uiteindelijk weer uitzicht. ”

Meer weten?

Wilt u meer informatie over wat een ErfCoach doet of wat deze voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op. De ErfCoaches zijn ook te bereiken via  0547 – 700 221 of info@erfcoach.com.

Misschien ook interessant?

Stuur een bericht

Mailen of bellen kan ook: info@erfcoach.com of  0547 – 700 221