Kringlooplandbouw. Veelgehoord maar hoe zit het?

kringlooplandbouw

Kringlooplandbouw: Afgelopen tijd is dit een veelgehoorde term. Zie jij dit als een kans of als een bedreiging? Maar wat betekent het eigenlijk?

Een eenduidige definitie is niet te geven. Het is nogal veelomvattend, voor elk bedrijf en elk gebied anders, maar je zou het kunnen samenvatten als:

Optimaliseren van bedrijfsrendement in de brede zin – zowel economisch als sociaal-maatschappelijk – door zoveel mogelijk gebruik te maken van eigen bronnen. De bedrijfsvoering is in balans met respect voor de natuurlijke omgeving.

Hierbij wordt voedsel geproduceerd waarbij zo efficiënt mogelijk wordt omgegaan met nutriënten, worden reststromen maximaal benut en rekening gehouden met bodem-, lucht-, water- en natuurkwaliteit, landschappelijke waarde, klimaat en dierenwelzijn.

Onze collega’s zijn goed op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van de kringlooplandbouw en kunnen als ErfCoach meedenken op uw bedrijf. Onder meer door de cursus KringloopCoach die ze hebben gevolgd. Samen kan gekeken waar de kansen en mogelijkheden liggen. Waarschijnlijk doet u al veel meer op dit gebied dan u denkt. En zijn vervolgstappen dichtbij. Hoe mooi is het dan om hier nog meer uit te halen, voor de toekomst van uw bedrijf, uw regio en uw sector?

Misschien ook interessant?

Stuur een bericht

Mailen of bellen kan ook: info@erfcoach.com of  0547 – 700 221