ErfCoach denkt ook in 2021 mee met erfeigenaren!

ErfCoaches worden sinds medio 2019 ingezet in vele gemeenten in Overijssel vanuit het provinciale project Toekomstgericht Erven. Al vele erfeigenaren hebben inmiddels stappen gezet die ze anders niet zouden hebben ondernomen. Door de goede resultaten en bewegingen die hierdoor op gang gebracht worden om het platteland leefbaar te houden, heeft de provincie besloten dat de …

ErfCoach vult komend jaar lessen in op het Zone.College

In het vernieuwde lesprogramma van het Zone.college voor Veehouderij-leerlingen zit een praktijkdeel dat ingevuld zal worden door onze erfcoaches.Ook op deze manier dragen erfcoaches bij aan Toekomstgerichte Erven in Overijssel.Aan de orde komen bepaalde situaties afgeleid uit de praktijk en hoe de leerlingen zouden handelen. Onderwerpen kunnen bijvoorbeeld bedrijfsovername, verbreding of verduurzaming zijn.Doel is onder …

Stuur een bericht

Mailen of bellen kan ook: info@erfcoach.com of  0547 – 700 221