ErfCoach: “Ook agrariër mét opvolger heeft vragen over de toekomst”

ErfCoach helpt met maken plannen melkveehouderij “We waren ervan uitgegaan dat we geen opvolger hadden”, vertelt Nahtasja Meijer uit Agelo al terugblikkend op de tijd voordat ze in gesprek ging met een ErfCoach. “We werkten met veel plezier op de boerderij. Als je weet dat er geen opvolger is, ben je meer bezig met het …

Stuur een bericht

Mailen of bellen kan ook: info@erfcoach.com of  0547 – 700 221